Стартира новият сайт на „ПРО-ТЕХ СЪРВИСИЗ“ ООД – гр. Варна

Pro-Tech Services Ltd.

Pro-Tech Services Ltd.

Компанията ни осъзнаваше необходимостта от нов и модерен сайт, затова, започнахме проект за неговото създаване. Искахме систематичен подход, който да отчете всички аспекти на маркетинга и уеб дизайна.
Подходът ни към създаването на сайта беше следният:
– Стратегия за развитие;
– Предназначение на сайта и целеви групи на продуктите;
– Създаване на схема и концепция за сайта;
– Баланс между SEO и ползваемост на сайта;
– Създаване на модерна визия и ефективен сайт.
Сега всичко това е факт, а ние сме доволни, ентусиазирани и се надяваме, че уеб представянето ни ще бъде много полезно за всички наши настоящи и бъдещи клиенти. Желаем ви много успехи и приятна работа със сайта и продуктите и дейностите на компанията ни.